Oferujemy Państwu najwyższej jakości towary, najlepszą cenę oraz zawsze aktualną bazę produktów.
Gwarantujemy najlepszą obsługę Klienta.
Szybka dostawa do Klienta.
Patryk Tucholski
“Proszę o kontakt telefoniczny jestem zainteresowany większą ilością rękawiczek”
Sabina
“Witam można coś więcej o waszym sklepie i telefon bezpośredni do was”
Anna
“czy te komplety są w innych kolorach?”
Helena Falek
“Czy pościel jest wytrzymała na pranie.Coś więcej na temat tej poscieli”
na
Beata Pelczar
“Czy to jest bawełna?”
Algimantas Klimas
“Dzień dobry, czy w jednej paczce jest jeden koc, czy mix?”
Paweł
“Z jakiego kraju ten pajac?”
Wesolowska Ewa
“Proszę o skład materiału z którego wykonana jest dukienja”
Wesolowska Ewa
“Proszę o skład materiału z jakiego wykonana sukienja”
Wesołowska Ewa
“Bardzo proszę o informacje jaki to materiał, proszę o jego skład”
Marta
“Witam czy ten biustonosz jest w miseczce 90C”
Roksana Binkiewicz
“Jaki skład materiału?”
Agnieszka
“Jakiej długość są spodnie? Krótkie czy długie? Poproszę jeszcze o i formacje z jakiego materiału jest ...”
na
Agnieszka
“Jakiej długości są spodnie? Krótkie czy długie?”
na
Gajser Anton
“Proszę o kompozycję materiału, jeśli to możliwe, po angielsku”
Hurtownia Wólka Kosowska
Add: Filcom Sp z.o.o,
Tel: 739 623 851
Skype: CentrumWolka.com
Email: filcompanysp@gmail.com

Rodo

RODO

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez FILCOM SP Z O O, REGON: 382102210, NIP: 5272876743, KRS: 0000763748, ul. Prosta 69/1A.01, Punkty sprzedaży: ul. Nadrzeczna 7C, Hala ASG 3, boks 8F-3, 05-552 Wólka Kosowoska, Kontakt: Email: filcompanysp@gmail.com,Telefon: 739 623 851

W związku z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119) w dalszej części niniejszego dokumentu określane jako w skrócie RODO, informujemy, iż: 

1. Zgodnie z art. 99 wyżej określanego rozporządzenia jako RODO wchodzi ono w życie 20 dnia po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r. 

2. Stosownie do brzmienia art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest 
FILCOM SP Z O O, REGON: 382102210, NIP: 5272876743, KRS: 0000763748, ul. Prosta 69/1A.01, Punkty sprzedaży: ul. Nadrzeczna 7C, Hala ASG 3, boks 8F-3, 05-552 Wólka Kosowoska, Kontakt: Email: ,Telefon: 739 623 851, zwany dalej Administratorem; 

3. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw z tym związanych wskazujemy powyższe dane kontaktowe jak również adres e-mailowy: 
filcompanysp@gmail.com

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ściśle określonym w RODO, w szczególności w dyspozycjach wskazanych w art. 6 RODO, dla zgodności przetwarzania z prawem, w tym w przypadku niezbędnym do wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych stosownie do uwarunkowań RODO; 

6. Okres przechowywania danych osobowych jest limitowany przez RODO i właściwe w tym zakresie przepisy prawa; 

7. Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom następuje tylko i wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa, odpowiednio RODO, w związku z wykonywaniem umowy wiążącej 
FILCOM SP Z O O, z Państwem i odpowiednio dla danej sprawy realizowanej dla Państwa przez powyżej wskazany podmiot; 

8. Pełen zakres Państwa praw w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych reguluje RODO i związane z nim właściwe przepisy prawa; 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny tym niemniej jest konieczne do świadczenia dedykowanych usług na podstawie zawartych i podjętych z Państwem umów, zleceń, zamówień, ofert i wszelkich innych działań komercyjnych świadczonych na rzecz Państwa w zakresie szeroko rozumianych kontaktów gospodarczych i handlowych wykonywanych przez GD Poland International Sp. z o.o., na obszarze działania RODO. Zatem powyższe jest warunkiem zawarcia i/lub realizacji stosownej umowy oraz danego świadczenia usług. Tym samym konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości współpracy w zakreślonym zakresie z Administratorem danych.

Ý kiến của bạn